Лого
Български Антифашистки Съюз
Областен и Общински Съвети - Русе
 
 


 

Брояч на посещенията


 


ВСЕКИ ФАШИЗЪМ ?

14 характеристики на фашизма

от Dr. Lawrence Britt
Free Inquiry magazine, Spring 2003

Доктор Лоренс Брайт
Списание Inquiry, Спринг 2003

Доктор Брайт е учен-политик, изучил фашистките режими на Хитлер (Германия), Мусолини (Италия), Франко (Испания), Сухарто (Индонезия) и Пионочет (Чили). Той констатирал, че всички режими имат 14 общи неща и ги нарекъл характеристики на фашизма.

1. Мощен и продължителен национализъм - фашистките режими използват постоянно лозунги, девизи, символи, песни и други подобни. Знамена се поставят навсякъде, както и символи на флагове по дрехите и на обществените места.

2. Пренебрежение към признаването на правата на човека - поради опасенията от врагове и необходимостта от безопасност, управляващите при фашистките режими са убедени, че правата на човека могат да се игнорират в определени случаи поради "необходимост". Налице е тенденция хората да се 'правят, че не виждат' или даже да одобряват измъчванията, убийствата, продължителното лишаване от свобода на задържаните и т.н.

3. Идентификация на неприятелите/изкупителните жертви като причина за обединение - хората се сплотяват в патриотични движения поради необходимостта да отстранят общата заплаха или противника: расови, религиозни или етнически малцинства; либерали; комунисти; социалисти; терористи и т.н.

4. Превъзходство на въоръжените сили. Даже, когато са налице широко разпространени вътрешни проблеми, на въоръжените сили се прави непропорционално завишено бюджетно финансиране, като се пренебрегват нуждите на деня. Войниците и военната служба стават очарователни.

5. Необуздана дискриминация на пола. Правителствата на фашистките нации са почти изключително доминирани от мъже. При фашистките режими традиционните полови роли са по-твърди.

6. Средствата за масова информация се управляват или непосредствено от правителството или косвено чрез правителствено регулиране чрез съответни представители и цензура, особено във военно време.

7. Мания за национална безопасност. Мнимите опасеният се използват като мотивационен инструмент на правителството спрямо масите.

8. Религията и правителството са преплетени. Правителствата във фашистките нации използват религията като инструмент за управляване на общественото мнение. Религиозната риторика и терминология се прилагат от правителствените лидери, даже когато главните принципи на религията са диаметрално противоположни на действията или политиката на правителството.

9. Корпоративната власт е защитена - индустриалната и деловата аристокрация на фашистката нация често - тези, които поставят правителствените лидери на власт, създават взаимно изгодни делови/правителствени отношения с елита на властта.

10.Трудовата власт е потисната. Доколкото властта на организациите на работниците е единствената заплаха на фашисткото правителство, пофсъюзите или са отстранени напълно, или са строго потиснати.

11.Презрение към интелегенцията и изкуствата. Фашистките нации имат тенденцията да прокарват и допускат открита враждебност към висшето образование и академиите. Не е необичайно професорите и другите академични общности да се подлагат на цензура или даже да се арестуват. Свободното изразяване в изкуството е подложено на открити нападки и правителството често отказва финансиране на изкуствата.

12. Натрапчива идея към престъпления и наказания. При фашистките режими на полицията се дава почти неограничена власт да прилагат закона в живота. Хората често желаят да не забелязват полицейските злоупотреби, даже ако те са предшествани от нарушение на гражданските им свободи, в името на патриотизма. Във фашистките нации националната полиция е с неограничена власт.

13. Необуздано приятелство и корупция. Фашистките режими почти винаги се управляват от група приятели и партньори, които се назначават един друг на правителствени служби, и които използват властта , за да защитят приятелите си от отговорност. Не е необичайно държавните ресурси да бъдат ограбени от правителствените лидери.

14. Мошенически избори. Понякога изборите във фашистките нации са пълна лъжа. При други избори се провежда клеветническа кампания (или даже убийство) срещу кандидата на опозицията, използване на законодателството за фалшифициране на броя на избирателите и за манипулиране на средствата за масова информация. Типично за фашистките нации е да се използва съдебната система, за да се управляват изборите.

Източник:http://www.thirdworldtraveler.com/Fascism/14_Characteristics_Fascism.html

Превод: М. Кръстев