Logo
БългарскиАнтифашистки Съюз
Областен и Общински Съвети - Русе


 

MyCounter - Ваш счётчик

 

 

МИТРОПОЛИТ СПАСЯВА ЕВРЕИ В ЦЪРКВАТА

На 27 януари 2012 г.* хиляди българи отбелязват 67-а годишнина от спасяването на еврейското население на страната ни.

ЕШУА АЛМАЛЕХ

Един от 48 000 български евреи, които са били спасени по времето на Холокоста. Един от основателите на вестниците “Народна младеж” и “Старт”.

Материалът е подготвен от Марк Левин
(превод от руски)

Как Ви се отдаде да избегнете нацистките концлагери?

T
ези дни съвпаднаха с моя 19-и рожден ден. Тогава завършвах френския колеж в Пловдив. Помня тези дни, като че ли всичко става сега. Митрополит Кирил, който впоследствие стана патриарх, дойде в еврейското училище и ни каза “Ние няма да допуснем подобно кощунство. Вие ще отидете не на гарата, а в църквата”.

A
з съм роден в Стара Загора, където имаше всичко 30 еврейски семейства. Моят баща, който в града всички познаваха добре, имаше приятели, които работеха на железопътната гара. Те му съобщили, че избрали най-хубавия товарен вагон за нас, за 55 човека. Първото изпращане, определено от комисаря по еврейските въпроси и потвърдено от правителст-вото, трябва да се състои от 200 000 евреи. 11434 евреи от Македония, Пиринейския полуостров и от области близо до Егейско море били вече “укомплектувани”, но били недостатъчно, и около 8-9 хиляди български евреи трябвало да се присъединят към тях. Аз също бях в този списък.
През тези дни ние нямахме никакви права, ние не можехме нито да работим, нито да учим. Каквото и да беше, ние имахме топли чувства в сърцата си към България, защото нашите български приятели ни помагаха по всякакъв начин. Удивителен е случаят със светия синод - в течение на четири години, започвайки от 1940 година, всеки път, когато е свикван светия синод, членовете му са обсъждали какви мерки да се предприемат, за да бъдат спасени българските евреи. Няколко часа преди да ни качат във вагоните постъпило постановление че депортирането е отменено и всеки може да се върне в дома си.

Вие знаехте ли къде трябваше да ви изпратят?

Не. Тогава ние не знаехме нищо, аз имах неясно подозрение.
K
огато още бях ученик във френския колеж в София, моята учителка дойде до мен и ми каза: “Ти си само на 19 години. Защо трябва да умреш?”. Когато аз я попитах какво има в предвид, тя ми обясни, че е постъпила информация за това, че всички евреи трябвало да бъдат депортирани в концлагери, където няма спасение. Тя ми каза: “Кажи на баща си да ти разреши да останеш тук. Ние ще се погрижим за теб. Но трябва да изпълниш едно условие, длъжен си да си смениш вярата”. Според общото мнение, евреи, отрекли се от юдеизма, могат да избегнат депортирането. Но истината беше друга. Правителството издаде указ, че не се признава смяната на вярата от евреи, приели друга такава след 1 януари 1942 година.

Какво стана след като беше отменено депортирането в концлагер?

В
сички евреи се преселиха от София. След като завърших училище, аз се върнах в родния си град Стара Загора и видях как стотици еврейски семейства се връщат от София. След по-малко от месец, тези семейства заедно с нас от Стара Загора и Казанлък бяха отправени в малки градчета в Северна България. Евреите от Кюстендил, които както се планирало, трябвало да представляват основната маса за депортиране в концлагери също се преселиха.

Вие къде се преселихте?

Н
ашето семейство се пресели в Луковит, аз обичам това място, като своя втора родина. Луковит беше малко село. Възможно е местните жители по-рано да са чували думата “евреи”, но ги виждаха с очите си за първи път. На тях навярно им е било интересно какво собствено представляваме ние. Даже не можете да си представите отношението на тези хора към нас. Такова добро отношение на българския народ в тези трудни времена! Те ни криеха, помагаха ни с продукти, предоставяха ни възможност за работа...

Какво значи за Вас Денят памет за Холокоста?

Т

ова е велик ден! Всички български евреи, които през 1948 година се преселиха в Израел, обичат България много. 4 или 5 хиляди евреи останаха в България. Останалата част - 45000 - имигрира в Израел. Родителите ми са погребани на Светата земя, а единствената ми сестра също живее там. Аз съм бил там около 20 пъти и всеки път, когато прелитам в Израел, се събираме със стари приятели и пеем български песни. Те пеят български песни и плачат.... Те често идват в България, за тях тази страна е много скъпа...

* Кратка историческа справка

По време на Втората световна война тези, които са изповядвали юдеизъм и са били евреи не само по двете родителски линии, но и наполовина, даже на една четвърт били депортирани в нацистките концентрационни лагери.
На 27 януари 1945 година части на Червената армия освободили концлагеристите от лагера Освиенцим в Полша. Петдесет и една години след това, през зимата на 1996 година тогавашния президент на ФРГ Роман Херцог обявява тази дата за ден на Паметта за жертвите на национал-социализма.