Logo
Български Антифашистки Съюз
Областен и Общински Съвети - Русе

 

 

 

Светът празнува 59-а годишнина от победата над фашизма

SreshtaС всеки изминал ден все по-малко и по-малко остават живите непосредствени участници във Великата Отечествена. И вече не толкова от разказите на очевидците и участниците, а все повече от филмите, книгите, учебниците, историческите трудове научават за войната тези, които са родени след Победата.
Война на Съветския съюз през м. юни 1941г. обявиха Германия, Италия и Румъния на 22 юни, Финландия на 26 юни и Унгария на 27 юни. Към тях се присъединиха марионетните правителства на Словакия и Хърватия, Япония и Испания, формално запазвайки неутралитет сътрудничеха най-тясно с Германия. Съюзници на Германия бяха и правителствата на България и Франция.
Освен страните, обявили война на Съветския съюз през м. юни 1941 г., във войната участваха съединения, части и подразделения, комплектовани от граждани на Испания, Франция, Белгия, Холандия, Дания, Норвегия, Чехия, Югославия, Албания, Люксембург, Швеция и Полша.
Немците привлякоха във Вермахта общо 1 млн. И 800 хил. граждани от окупираните от тях територии. От тях бяха сформирани 59 дивизии и 23 бригади.
Втората световна война обхвана 19 държави от Европа, 10 – от Азия, 11 – от Африка. Извън сферата на въоръжената борба се намираше цяла Америка. От 22 държави на Северна и Южна Америка, война на Германия обявиха само САЩ, Канада, Бразилия и Мексико, участвали в различна степен във войната.
Австралийски части участваха във войната в състава на Британските въоръжени сили.
Raihstaga

Общо във войната участваха 61 държави (80% от населението на земното кълбо). Военни действия са водени на територията на 40 държави. Във въоръжените сили са били мобилизирани 110 милиона човека.
Главната тежест на войната легна на съветско – германския фронт.
Много тежки последствия от Втората световна война за Съветския съюз са човешките загуби, както от гражданското население, така и от военнослужещите. Според последните резултати те са около 26,6 млн. човека. Числото е огромно. От общия брой човешки загуби 1/3 са военнослужещи.
Преди началото на Великата Отечествена война в Червената армия и във Военно – морския флот е имало 4 826 900 военнослужещи. В годините на войната са мобилизирани 29 574 900 души. За всичките години на войната във Въоръжените сили са били привлечени 34 476 700 човека. Тази цифра е равна на цялото население на Дания, Холандия, Норвегия, Швеция и Финландия взети заедно. За годините на войната общите безвъзвратни загуби на Съветските Въоръжени Сили заедно с граничните и вътрешните войски са 11 444 100 човека.
При определяне на демографските загуби това число е намалено с количеството на оказалите се живи след войната 1 836 000 човека завърнали се от плен и 939 700 човека, считали се за пропаднали без вест. По такъв начин, демографските загуби на личния състав на армията и флота се определят на 8 668 400 човека.
В броя на безвъзвратните загуби голяма част заемат пропадналите без вест. По документи това са 5 059 000 пропаднали без вест и попаднали в плен.
Според доклада на Генерал – полковник Г.Ф. Кривошиев, изнесен на заседанието на Асоциацията на историците за Втората световна война на 29.12.1998 г. (http://gpw.tellur.ru/page.html?r=facts&s=losses) общите демографски загуби на Въоръжените сили на СССР са 9 168 400 човека.
Опустошителният характер на Втората световна война надмина всички мислими граници. Общият брой на загиналите на фронтовете, в концентрационните лагери, убитите при бомбардировки и при наказателни акции превишава 60 милиона човека, като почти половината от тях са съветски граждани.
Във войната участваха 61 държави (80% от населението на земното кълбо). Военни действия са водени на територията на 40 държави. Във въоръжените сили са били мобилизирани 110 милиона човека.

По данни на:
http://newsru.com/arch/world/08may2003/world.html