Български Антифашистки Съюз

Български Антифашистки Съюз

Областен и Общински Съвети - Русе

 


 

Брояч на посещенията

 

 

 

БЕЛАРУС – ПАРТИЗАНСКАТА РЕПУБЛИКА
Съпротивата в цифри


Ст. н. с. д-р Марин Калонкин

Цялата територия на Беларус е едно огромно бойно поле по време на Втората световна война, на което поле са развърнати над 50 немски бойни дивизии.Още първият ден на войната започват тежки отбранителни бойни действия.
До средата на м. юли 1941 г. се сражава, без да се предава, Брестката крепост. Тежки боеве се водят за Минск, за Могилев и Гомел и за почти всички белоруски градове. През август 1941 г. хитлеристите завладяват цялата територия на Беларус.
В окупирана Беларус е установен
т. нар. “нов ред” – жесток колониален режим, беззакония, насилие, грабеж, терор.
Политиката на окупаторите е конкретна и открита – превръщане на Беларус в колония на Германия. Управлява се от райхскомисар. Земята се раздава на немски колониалисти и техни послушници. Започва планирано унищожаване на населението.


               Брестката крепост

На белоруска територия са създадени над 260 лагери на смъртта, стотици затвори и гета. Загиват стотици хиляди граждани. Само в Полоцк те са над 150 хиляди, в Гомел около 100 хиляди, във Витебск над 90 хиляди и т. н. 692 села са опожарени и унищожени заедно с населението им. Символ на тази варварщина е с. Хатин. По време на окупацията са унищожени 2 225 000 граждани и военнопленници, 380 000 са откарани в Германия на каторжна работа. Това е само началото.

Фрагмент от мемориала "Брестка крепост"

Жестокостите на хитлеристите, проявени към това славянско население, се извършват по “учебник” какъвто за тях е “Моята борба” на Хитлер. В руини са превърнати 209 града и районни центрове. Изгорени са 9200 села. Унищожени са 100 000 промишлени предприятия. Разграбени са 102 000 колхоза, 92 000 совхоза, 316 МТС.

В Германия са откарани над 2 милиона говеда, 5,7 милиона други животни, 1,6 милиона тона зърно, 3,1 милиона тона картофи и плодове и други. Унищожени и разграбени са белоруските ВУЗ, научноизследователски институти, театри, музеи, паметници на изкуството и архитектурата, 7 хиляди училища, 2,2 хиляди болнични учреждения.
За беларуския народ по време на Втората световна война се говори и пише с преклонение и възхвала. Още в първите дни на окупацията се създават партизански отряди, диверсионни групи, нелегални комитети, патриотични антифашистки организации. Партизанските отряди са 1108, част от тях по-късно се обединяват в 199 мощни бригади с над 374 хиляди партизани. Над 70 хиляди човека са в нелегалните бойни организации. 16% от партизаните са жени, а 45% са на възраст 18-25 години. Партизански отряди има по цялата територия на Беларус. Особено мощни и силни са те в Минск, Витебск, Орша, Брест, Гомел, Могилев, Борисов, Жлобин. Силите на партизаните им позволяват да осигурят партизански зони в цели краища, в които управляват съветски органи. В края на 1943 г. около 60% от белоруската земя се контролира от партизаните. Партизаните водят ежедневни бойни действия. Те унищожават около 500 хиляди хитлеристки бойци, разгромяват 948 фашистки гарнизони, 29 жп станции. Унищожават 305 самолета,438 оръдия, взривяват 939 армейски складове, повреждат 1355 танка, 18 700 автомашини. Водят известната “релсова война”, при която разрушават 819 жп моста, 4 710 шосейни мостове, над 7300 километра телеграфни свързочни линии, обстрелват над 11 128 войнски ешелона на хитлеристката армия. Партизаните отвличат около 10% от хитлеристките войски. Те съдействат активно на Съветската армия по време на бойните действия за освобождаването на Беларус. В партизанските отряди на Беларус воюват освен беларуси и много руснаци, украинци, литовци, естонци, латвийци, поляци, чехи, българи, сърби, унгарци, французи, немци.
През юли 1944 г.Беларус е освободена напълно.
За проявен героизъм над 120 000 партизани са наградени със съветски ордени и медали, а 87 са Герои на Съветския съюз.
В редовете на Съветската армия по време на Втората световна война над 1 000 000 беларуски граждани. 300 000 от тях са наградени с ордени и медали, а 410 са герои на СССР
Делът на беларуския народ за спасяване на човечеството от фашизма по време на Втората световна война е неоценим.

Статията е публикувана в бр. 19/15 октомври 2004 г. на в-к "Жарава"