Logo

 

Брояч на посещенията


Tyxo.bg counter

АНГОЛА

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Луанда
Територия:

Площ: 1 246 700 кв.км.
( 22 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
3%
Пасища
23%
Гори
42%

Време в столицата:
Население

Численост: 10 766 471 човека
( 71 място в света -2003)
Плътност: 8,6 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
32%
Селско население
68%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
25 107 хил.чов.
2050 г.
36 091 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
45,57
Количество умрели
25,83
Количество преселили се
0,00
Годишен прираст
1,97%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
2 364
2 318
43,5%
от 15 до 64 г.
2 942
2843
53,7%
над 64 г.
134
166
2,8%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
18,2
18,2
18,2
средна продължителност на живота
36,1
37,8
37,0
ниво на грамотността
(1998 год.)
56%
28%
42%


 
количество на мъжете на 1000 жени
1024
среден брой деца на една жена
6,4
място по стандарт на живот на населението
161

Големи градове
град
население
координати
Луанда
2 193 400
 
Уамбо
168 300
 
Лобито
134 600
 
Бенгела
131 400
 
Граници

 

Територията граничи с:
Демократична република Конго
2 511 км.
Република Конго
201 км.
Намибия
1 376 км.
Замбия
1 110 км.
 
обща дължина на границите
5 198 км.

Брегова линия: 1600 км.

Допълнителна информация
 
Валута
кванза (AOA)
Официален език
португалски
Религия
католицизъм
Държавен празник
11 ноември
Ден на Независимостта

Административно-
териториално устройство

Унитарна република
Национален интернет-домен
.ao
ISO код
AGO
В състава на международни организации
ВТО, МБРР, МВФ, МОК, МФКК, ОАЕ, ООН