Logo

 

Брояч на посещенията


Tyxo.bg counter

Армения


Флаг АрменияГерб Армения

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Ереван
Територия:

Площ: 29 800 кв.км.
( 139 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
20%
Пасища
24%
Гори
15%

Площ на реките и езерата: 4,7%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост:3 326 448 човека
( 127 място в света - 2003)
Плътност: 111,6 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
69%
Селско население
31%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
3 946 хил.чов.
2050 г.
3 996 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
12,57
Количество умрели
10,16
Количество емигрирали
-3,15
Годишен прираст
-0,07%%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
357
347
21,1%
от 15 до 64 г.
1 113
1 158
68,3%
над 64 г.
147
205
10,6%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
30,6
34,1
32,3
средна продължителност на живота
62,4
71,2
66,7
ниво на грамотността
( 1999 год)
99%
98%
99%


 
количество на мъжете на 1000 жени
946
среден брой деца на една жена
1,6
място по стандарт на живот на населението
76

Големи градове
град
население
координати
Ереван
1 258 000
 
Ванадзор
147 500
 
Гюмри
125 000
 
Граници

 

Територията граничи с:
Азербайджан
777 км.
Грузия
164 км.
Иран
35км.
Турция
268 км.
обща дължина на границите
1254 км.

Брегова линия: 0 км.

Допълнителна информация
 
Валута
драм (AMD)
Официален език
арменски
Религия
григорианство
Държавен празник
21 септември
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

Унитарна република
Национален интернет-домен
.am
ISO код
ARM
В състава на международни организации
ВТО, МБРР, МВФ, МОК, МФЧК, ОБСЕ, ООН, СЕ, СНГ