Logo

Брояч на посещенията


Tyxo.bg counter

Antigua and Barbuda

 

Антигуа и Барбуда
Антигуа Антигуа

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Сент-Джонс
Територия:

Площ: 442 кв.км.
( 181 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
18%
Пасища
9%
Гори
11%

 

Време в столицата:

Население

Численост:67 897 човека
( 127 място в света - 2003)
Плътност: 153,6 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
36%
Селско население
64%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
75 хил.чов.
2050 г.
79 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
18,23
Количество умрели
5,64
Количество емигрирали
-6,19
Годишен прираст
0,64%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
10
9
28,1%
от 15 до 64 г.
23
23
67,4%
над 64 г.
1
2
4,5%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
28,6
29,6
29,1
средна продължителност на живота
69,0
73,8
71,3
ниво на грамотността
( 1999 год)
90%
88%
89%


 
количество на мъжете на 1000 жени
994
среден брой деца на една жена
2,3
място по стандарт на живот на населението
52

Големи градове
град
население
координати
Сент-Джонс
23 400
 
Граници

 

обща дължина на границите
0 км.

Брегова линия: 153 км.

Допълнителна информация
 
Валута

източнокарибски
долар (XCD)

Официален език
английски
Религия
протестантство
Държавен празник
1 ноември
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

паpламентарна
монархия
Национален интернет-домен
.ag
ISO код
ATG
В състава на международни организации
ВТО, МБРР, МВФ, МФКК, ОАГ, ООН