Logo

Брояч на посещенията


Tyxo.bg counter

Азербайджан

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Баку
Територия:

Площ: 86 600 кв.км.
( 112 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
23%
Пасища
25%
Гори
11%

Площ на реките и езерата: 0,06%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 7 830 764 човека
( 89 място в света 2003)
Плътност: 90,4 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
56%
Селско население
44%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
9 403 хил.чов.
2050 г.
9 981 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
19,28
Количество умрели
9,68
Миграция
-5,16
Годишен прираст
0,44%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
1 101
1 064
27,7%
от 15 до 64 г.
2 469
2 601
64,7%
над 64 г.
237
358
7,6%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
25,7
28,6
27,1
средна продължителност на живота
59,0
67,6
63,2
ниво на грамотността
( год)
99%
96%
97%


 
количество на мъжете на 1000 жени
946
среден брой деца на една жена
2,3
място по стандарт на живот на населението
88

Големи градове
град
население
координати
Баку
1 228 500
 
Гянджа
294 700
 
Сумхаит
279 200
 
Граници

 

Територията граничи с:
Армения
787 км.
Грузия
322 км.
Иран
611 км.
Русия
284 км.
Турция
9 км.
обща дължина на границите
2013 км.

Брегова линия: 0 км.

Допълнителна информация
 
Валута
манат (AZM)
Официален език
азербайджански
Религия
ислам
Държавен празник
28 май
(Ден на Основаването)

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.az
ISO код
AZE
В състава на международни организации
МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , ОБСЕ , ООН , СЕ , СНГ