Белгия

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Брюксел
Територия:

Площ: 30 510 кв.км.
( 137 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
25%
Пасища
20%
Гори
21%

Площ на реките и езерата: 0,9%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 10 289 088 човека
( 77 място в света-2003)
Плътност: 337,2 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
97%
Селско население
3%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
9 918 хил.чов.
2050 г.
8 918 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
10,45
Количество умрели
10,07
Миграция
0,97
Годишен прираст
0,14%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
906
866
17,2%
от 15 до 64 г.
3 400
3 346
65,6%
над 64 г.
725
1 046
17,2%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
38,7
41,3
40,0
средна продължителност на живота
75,0
81,8
78,3


 
количество на мъжете на 1000 жени
957
среден брой деца на една жена
1,6
място по стандарт на живот на населението
4

Големи градове
град
население
координати
Брюссел
958 800
 
Антверпен
444 100
 
Гент
222 400
 
Шарлеруа
201 000
 
Граници

 

Територията граничи с:
Франция
620 км.
Германия
167 км.
Люксембург
148 км.
Холандия
450 км.
обща дължина на границите
1385 км.

Брегова линия: 66 км.

Допълнителна информация
 
Валута
евро (EUR)
Официален език
френски, холандски, немски
Религия
католицизъм
Държавен празник
21 юли
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

конституционна монархия
Национален интернет-домен
.be
ISO код
BEL
В състава на международни организации
ВТО , ЕИБ , ЕКА , ЕМС , ЕС , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , НАТО , ОБСЕ , ООН , ОИСР , СЕ