Брояч на посещенията


Tyxo.bg counter

 

 

Босна и Херцеговина

Босна и Херцеговина флаг Босна и Херцеговина герб

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Сараево
Територия:

Площ: 51 129 кв.км.
( 125 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
20%
Пасища
20%
Гори
39%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост:3 989 018 човека
( 120 място в света - 2003)
Плътност: 78,0 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
49%
Селско население
51%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
4 324 хил.чов.
2050 г.
3 767 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
12,65
Количество умрели
8,21
Количество емигрирали
0,32
Годишен прираст
0,48%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
398
377
19,4%
от 15 до 64 г.
1 439
1 373
70,5%
над 64 г.
172
230
10,1%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
35,1
35,9
35,5
средна продължителност на живота
69,6
75,2
72,3


 
количество на мъжете на 1000 жени
1014
среден брой деца на една жена
1,7

Големи градове
град
население
координати
Сараево
434 000
 
Баня-лука
179 200
 
Тузла
111 900
 
Зеница
104 900
 
Бихач
88 000
 
Горажде
86 300
 
Мостар
71 900
 
Бруко
41 000
 
Граници

 

Територията граничи с:
Хърватия
932 км.
Сърбия и Черна гора
537 км.
обща дължина на границите
1459 км.

Брегова линия:20 км.

Допълнителна информация
 
Валута
марка Босна и Херцеговина (BAM)
Официален език
босненски, сръбски, хърватски
Религия
ислям, католицизъм, православие
Държавен празник
25 ноември

Административно-
териториално устройство

Парламентарна република
Национален интернет-домен
..ba
ISO код
BIH
В състава на международни организации
МБРР, МВФ, МОК, МФЧК, ОБСЕ, ООН, СЕ


11.10.2005 9:17