Брояч на посещенията


Tyxo.bg counter

 


Белорус

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Минск
Територия:

Площ: 207 600 кв.км.
( 84 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
30%
Пасища
15%
Гори
34%

Брой на администр. територ. единици: 7

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 10 322 151 човека
(75 място в света -2003)
Плътност: 49,7 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
71%
Селско население
29%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
9 496 хил.чов.
2050 г.
8 330 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
10,18
Количество умрели
14,05
Миграция
2,66
Годишен прираст
-0,12%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
885
849
16,8%
от 15 до 64 г.
3 457
3 653
68,9%
над 64 г.
491
988
14,3%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
34,1
39,3
36,7
средна продължителност на живота
62,5
74,6
68,4
ниво на грамотността
( год)
99%
97%
98%


 
количество на мъжете на 1000 жени
880
среден брой деца на една жена
1,3
място по стандарт на живот на населението
56

Големи градове
град
население
координати
Минск
1 764 700
 
Гомел
502 600
 
Могилев
373 000
 
Витебск
355 200
 
Гродно
312 900
 
Брест
305 800
 
Бобруйск
227 700
 
Граници

 

Територията граничи с:
Латвия
141 км.
Литва
502 км.
Полша
605 км.
Русия
959 км.
Украина
891 км.
обща дължина на границите
3098 км.

Брегова линия: 0 км.

Допълнителна информация
 
Валута
белоруска рубла (BYR)
Официален език
белоруски руски
Религия
православие
Държавен празник
3 юли
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

унитарная република
Национален интернет-домен
.by
ISO код
BLR
В състава на международни организации
МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , ОБСЕ , ООН , СНГ