Logo

 

Брояч на посещенията


Tyxo.bg counter

България

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град София
Територия:

Площ: 110 910 кв.км.
( 103 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
39%
Пасища
14%
Гори
38%

Площ на реките и езерата: 0,3%

 

Време в столицата:

Население

Численост: 7 537 929 човека
( 91 място в света - 2003)
Плътност: 68,0 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
71%
Селско население
29%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
7 023 хил.чов.
2050 г.
5 673 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
8,02
Количество умрели
14,34
Количество емигрирали
-4,58
Годишен прираст
-1,09%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
549
520
14,2%
от 15 до 64 г.
2 552
2 633
68,8%
над 64 г.
535
749
17,0%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
38,4
42,4
40,5
средна продължителност на живота
68,3
75,6
71,8
ниво на грамотността
( 1999 год)
99%
98%
98%


 
количество на мъжете на 1000 жени
932
среден брой деца на една жена
1,1
място по стандарт на живот на населението
54

Големи градове
град
население
координати
София
1 092 600
 
Пловдив
339 500
 
Варна
313 400
 
Бургас
192 600
 
Русе
161 600
 
Стара Загора
143 500
 
Плевен
121 700
 
Сливен
100 300
 
Граници

 

Територията граничи с:
Гърция
494 км.
Македония
148 км.
Румъния
608 км.
Сърбия и Черна гора
318 км.
Турция
240 км.
обща дължина на границите
1808 км.

Брегова линия: 354 км.

Допълнителна информация
 
Валута
лев (BGL)
Официален език
български
Религия
православие
Държавен празник
3 март (Ден на освобождението)

Административно-
териториално устройство

Парламентарна република
Национален интернет-домен
.bg
ISO код
BGR
В състава на международни организации
ВТО , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , НАТО , ОБСЕ , ООН , СЕ