Logo

 

Брояч на посещенията


Tyxo.bg counter

 

КАНАДА

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Отава
Територия:

Площ: 9 976 140 кв.км.
(2 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
5%
Пасища
3%
Гори
54%

Площ на реките и езерата: 7,6%
Администр.- територ. единици: 13

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 32 207 113 човека
(35 място в света - 2003)
Плътност: 3,2 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
77%
Селско население
23%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
37 896 хил.чов.
2050 г.
42 311 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
10,99
Количество умрели
7,61
Количество емигрирали
6,01
Годишен прираст
0,94%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
3 052
2 903
18,5%
от 15 до 64 г.
11 100
10 985
68,6%
над 64 г.
1 774
2 393
12,9%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
36,9
38,8
37,8
средна продължителност на живота
76,4
83,4
79,8


 
количество на мъжете на 1000 жени
978
среден брой деца на една жена
1,6
място по стандарт на живот на населението
3

Големи градове
град
население
координати
Торонто
2 571 400
 
Монреал
1 038 600
 
Калгари
864 500
 
Eдмонтън
693 700
 
Вининпег
635 100
 
Мисисауга
586 800
 
Ванкувър
534 000
 
Лондон
350 900
 
Отава
348 500
 
Хамилтън
347 500
 
Граници

 

Територията граничи с:
САЩ
8893 км, включително 2477 км с Аляска
обща дължина на границите
8893 км.

Брегова линия: 243791 км.

Допълнителна информация
 
Валута
канадски долар (CAD)
Официален език
английски френски
Религия
католицизъм
Държавен празник
1 юли (Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

Федеративна република
Национален интернет-домен
.ca
ISO код
CAN
В състава на международни организации
АТЕС , Б-8 , ВТО , МБРР , МВФ , МОК , МФКК , НАТО , ОАГ , ОБСЕ , ООН , ОЕСР