Logo

 

Брояч на посещенията


Tyxo.bg counter

Колумбия

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
Богота
Територия:

Площ: 1 138 910 кв.км.
( 25 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
5%
Пасища
39%
Гори
48%
Площ на реките и езерата - 8,8%
Време в столицата:

Население

Численост: 41 662 073 човека
( 28 място в света -2003)
Плътност: 36,6 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
73%
Селско население
27%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
59 758 хил.чов.
2050 г.
71 550 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
21,59
Количество умрели
5,63
Количество преселили се
-0, 32
Годишен прираст
1,56%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
6 602
6 448
31,3%
от 15 до 64 г.
12 931
13 626
63,7%
над 64 г.
914
1 142
4,9%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
24,8
26,4
25,6
средна продължителност на живота
67,3
75,1
71,1
ниво на грамотността
(1995 год.)
91%
91%
91%


 
количество на мъжете на 1000 жени
964
среден брой деца на една жена
2,6
място по стандарт на живот на населението
68

Големи градове
град
население
координати
Богота
6 680 500
 
Кали
2 203 800
 
Маделин
1 932 400
 
Баранкиля
1 298 400
 
Граници

 

Територията граничи с:
Бразилия
1643 км
Еквадор
590 км .
Панама
225 км .
Перу
1496 км
Венецуела
2050 км
обща дължина на границите
6004 км

Брегова линия: 3208 км


Допълнителна информация
 
Валута
Колумбийско песо (СОР)
Официален език
испански
Религия
католицизъм
Държавен празник
20 юли
(Ден на Независимостта )

Административно-
териториално устройство

Унитарна република
Национален интернет-домен
.co
ISO код
COL
В състава на международни организации
ВТО, МБРР, МВФ, МОК, МФКК, ОАГ, ООН