Брояч на посещенията


Tyxo.bg counter

 

Чехия

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Прага
Територия:

Площ: 78 866 кв.км.
( 115 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
43%
Пасища
11%
Гори
34%

Площ на реките и езерата: 2,0%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 10 249 216 човека
( 78 място в света-2003)
Плътност: 130,0 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
65%
Селско население
35%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
9 512 хил.чов.
2050 г.
7 829 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
9,01
Количество умрели
10,74
Миграция
0,97
Годишен прираст
-0,08%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
810
769
15,4%
от 15 до 64 г.
3 617
3 614
70,6%
над 64 г.
555
885
14,0%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
36,6
40,2
38,4
средна продължителност на живота
71,7
78,9
75,2


 
количество на мъжете на 1000 жени
946
среден брой деца на една жена
1,2
място по стандарт на живот на населението
33

Големи градове
град
население
координати
Прага
1 174 200
 
Бърно
377 800
 
Острава
318 500
 
Пилзен
165 600
 
Граници

 

Територията граничи с:
Австрия
362 км.
Германия
646 км.
Полша
658 км.
Словакия
215 км.
обща дължина на границите
1881 км.

Брегова линия: 0 км.

Допълнителна информация
 
Валута
чешка крона (CZK)
Официален език
чешки
Религия
католицизъм
Държавен празник
28 октомври
(Ден на Основаването)

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.cz
ISO код
CZE
В състава на международни организации
ВТО , ЕС , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , НАТО , ОБСЕ , ООН , ОИСР , СЕ