Logo

 

Брояч на посещенията


Tyxo.bg counter

Еквадор
Еквадор флаг

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Кито
Територия:

Площ: 283 560 кв.км.
( 71 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
11%
Пасища
18%
Гори
56%

Площ на реките и езерата: 2,4%

 

Време в столицата:

Население

Численост:13 710 234 човека
( 63 място в света - 2003)
Плътност 48,4 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
58%
Селско население
42%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
17 796 хил.чов.
2050 г.
21 190 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
24,94
Количество умрели
5,92
Количество емигрирали
-0,52
Годишен прираст
1,91%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
2 430
2 351
34,9%
от 15 до 64 г.
4 116
4 199
60,6%
над 64 г.
284
330
4,5%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
22,0
23,0
22,5
средна продължителност на живота
69,1
74,9
71,9
ниво на грамотността
( 1999 год)
92%
88%
90%


 
количество на мъжете на 1000 жени
993
среден брой деца на една жена
3,0
място по стандарт на живот на населението
93

Големи градове
град
население
координати
Гуаякил
2 196 800
 
Кито
1 648 100
 
Граници

 

Територията граничи с:
Колумбия
590 км.
Перу
1 420км.
обща дължина на границите
2010км.

Брегова линия: 2237 км.

Допълнителна информация
 
Валута
доллар САЩ (USD)
Официален език
испански
Религия
католицизъм
Държавен празник
10 август
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

Парламентарна република
Национален интернет-домен
.ec
ISO код
ECU
В състава на международни организации
ВТО, МБРР, МВФ, МФКК, ОАГ, ООН