Брояч на посещенията


Tyxo.bg counter

 


Естония

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Талин
Територия:

Площ: 45 226 кв.км.
( 130 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
25%
Пасища
11%
Гори
44%

Площ на реките и езерата: 4,5%
Време в столицата:


 
Население

Численост: 1 408 556 човека
( 127 място в света-2003)
Плътност: 31,1 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
73%
Селско население
27%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
1 131 хил.чов.
2050 г.
927 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
9,24
Количество умрели
13,42
Миграция
-0,71
Годишен прираст
-0,49%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
113
109
15,8%
от 15 до 64 г.
467
502
68,8%
над 64 г.
72
146
15,4%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
34,7
41,3
38,1
средна продължителност на живота
64,4
76,6
70,3
ниво на грамотността
( 2003 год)
100%
100%
100%


 
количество на мъжете на 1000 жени
861
среден брой деца на една жена
1,3
място по стандарт на живот на населението
42

Големи градове
град
население
координати
Талин
386 100
 
Тарту
100 500
 
Нарва
62 400
 
Кохтла-Ярве
42 900
 
Граници

 

Територията граничи с:
Латвия
339 км.
Русия
294 км.
обща дължина на границите
633 км.

Брегова линия: 3794 км.

Допълнителна информация
 
Валута
естонска крона (EEK)
Официален език
естонски
Религия
лютеранство
Държавен празник
24 февруари
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.ee
ISO код
EST
В състава на международни организации
ВТО , ЕС , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , НАТО , ОБСЕ , ООН , СЕ