Фарьорски острови
Флаггерб

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Торсхавн
Територия:

Площ: 1399 кв.км.
( 189 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
Пасища
Гори

Площ на реките и езерата:
Време в столицата:


 
Население

Численост: 46 962 човека
( 211 място в света - 2005)
Плътност: 33,1 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
Селско население

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
хил.чов.
2050 г.
хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
Количество умрели
Количество емигрирали
Годишен прираст

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.      
от 15 до 64 г.      
над 64 г.      

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)      
средна продължителност на живота      
ниво на грамотността
( 1999 год)
     


 
количество на мъжете на 1000 жени
среден брой деца на една жена
място по стандарт на живот на населението

Големи градове
град
население
координати
     
     
     
     
 
 
 
 
Граници

 

Територията граничи с:
 
 
 
 
 
 

Брегова линия: 354 км.

Допълнителна информация
 
Валута
дтска крона
Официален език
фарьорски,датски
Религия
лютеранско-евангелистка
Държавен празник
29 юли

Административно-
териториално устройство

монархия
Национален интернет-домен
.fo
ISO код
В състава на международни организации