Финландия

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Хелзинки
Територия:

Площ: 337 030 кв.км.
( 63 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
8%
Пасища
0%
Гори
76%

Площ на реките и езерата: 9,4%
Време в столицата:


 
Население

Численост: 5 190 785 човека
(110 място в света-2003)
Плътност: 15,4 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
63%
Селско население
37%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
5 254 хил.чов.
2050 г.
4 898 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
10,54
Количество умрели
9,82
Миграция
0,63
Годишен прираст
0,14%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
468
451
17,7%
от 15 до 64 г.
1 754
1 719
66,9%
над 64 г.
313
486
15,4%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
38,8
41,8
40,3
средна продължителност на живота
74,3
81,7
77,9


 
количество на мъжете на 1000 жени
954
среден брой деца на една жена
1,7
място по стандарт на живот на населението
10

Големи градове
град
население
координати
Хелзинки
574 700
 
Еспу
224 400
 
Тампере
199 200
 
Вантаа
186 000
 
Турку
176 600
 
Оулу
122 900
 

Граници

 

Територията граничи с:
Норвегия
729 км.
Швеция
586 км.
Русия
1313 км.
обща дължина на границите
2628 км.

Брегова линия: 1126 км.

Допълнителна информация
 
Валута
евро (EUR)
Официален език
фински, шведски
Религия
лютеранство
Държавен празник
6 декември
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.fi
ISO код
FIN
В състава на международни организации
ВТО , ЕИБ , ЕКА , ЕМС , ЕС , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , ОБСЕ , ООН , ОИСР , СЕ