Брояч на посещенията


 

Франция

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Париж
Територия:

Площ: 547 030 кв.км.
( 47 място в света)

Използвани земи
Обработваеми 35%
Пасища 20%
Гори 27%

Площ на реките и езерата: 0,3%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 60 180 529 човека
( 20 място в света-2003)
Плътност: 110,0 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
73%
Селско население
27%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
61 662 хил.чов.
2050 г.
59 883 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
12,54
Количество умрели
9,05
Миграция
0,66
Годишен прираст
0,42%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
5 725
5 450
18,6%
от 15 до 64 г.
19 620
19 584
65,1%
над 64 г.
4 007
5 795
16,3%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
36,8
39,8
38,3
средна продължителност на живота
75,6
83,1
79,3
ниво на грамотността
( год)
99%
99%
99%


 
количество на мъжете на 1000 жени
952
среден брой деца на една жена
1,9
място по стандарт на живот на населението
12

Големи градове
град
население
координати
Париж
2 113 000
 
Марсел
815 100
 
Лион
444 100
 
Тулуза
406 200
 
Ница
334 100
 
Нант
278 800
 
Страсбург
270 500
 
Монпеле
229 400
 
Бордо
216 600
 
Рен
211 000
 
Hавр
189 700
 
Реймс
185 300
 
Граници

 

Територията граничи с:
Андора
56,6 км.
Белгия
620 км.
Германия
451 км.
Италия
488 км.
Люксембург
73 км.
Монако
4,4 км.
Испания
623 км
Швейцария
573 км
обща дължина на границите 2889 км

Брегова линия: 3427 км.

Допълнителна информация
 
Валута
евро (EUR)
Официален език
френски
Религия
католицизъм
Държавен празник
14 юли
(Ден на превземането на Бастилията)

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.fr
ISO код
FRA
В състава на международни организации
Г-8 , ВТО , ЕИБ , ЕКА , ЕМС , ЕС , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , НАТО , ОБСЕ , ООН , ОИСР , СЕ