Logo

 

Грузия

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Тбилиси
Територия:

Площ: 69 700 кв.км.
( 119 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
14%
Пасища
25%
Гори
34%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 4 934 413
( 112 място в света - 2003)
Плътност: 70,8 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
58%
Селско население
42%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
5 178 хил.чов.
2050 г.
5 180 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
11,79
Количество умрели
14,71
Количество емигрирали
-2,30
Годишен прираст
-0,52 %

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
467
449
18,6%
от 15 до 64 г.
1 629
1 745
68,4%
над 64 г.
252
393
13,0%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
32,6
37,0
34,8
средна продължителност на живота
61,3
68,4
64,8
ниво на грамотността
( 1999 год)
100%
98%
99%


 
количество на мъжете на 1000 жени
907
среден брой деца на една жена
1,5
място по стандарт на живот на населението
81

Големи градове
град
население
координати
Тбилиси
1 382 900
 
Кутаиси
267 300
 
Рустави
180 500
 
Батуми
144 600
 
Граници

 

Територията граничи с:
Армения
164 км.
Азербайджан
322 км.
Русия
723 км.
Турция
252 км.
обща дължина на границите
1461 км.

Брегова линия: 310 км.

Допълнителна информация
 
Валута
лари (GEL)
Официален език
грузински
Религия
православие
Държавен празник
26 май
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

Парламентарна република
Национален интернет-домен
.ge
ISO код
GEO
В състава на международни организации
ВТО , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , ОБСЕ , ООН , СЕ,СНГ