Гърция

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град
Територия:

Площ: 131 940 кв.км.
( 95 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
27%
Пасища
41%
Гори
20%

Площ на реките и езерата: 0,9%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 10 665 989 човека
( 72 място в света-2003)
Плътност: 80,8 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
65%
Селско население
35%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
9 863 хил.чов.
2050 г.
8 233 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
9,79
Количество умрели
9,86
Миграция
1,96
Годишен прираст
0,19%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
811
762
14,7%
от 15 до 64 г.
3 578
3 558
67,0%
над 64 г.
866
1 091
18,3%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
38,6
41,0
39,8
средна продължителност на живота
76,3
81,7
78,9
ниво на грамотността
( год)
98%
93%
95%


 
количество на мъжете на 1000 жени
971
среден брой деца на една жена
1,4
място по стандарт на живот на населението
24

Големи градове
град
население
координати
Атина
757 400
 
Салоники
407 800
 
Пиргос
189 000
 
Патра
173 900
 
Перистери
153 600
 
Калисеа
140 500
 
Ираклион
135 300
 
Лариса
132 900
 
Каламариа
110 700
 
Граници

 

Територията граничи с:
Албания
282 км.
България
494 км.
Турция
206 км.
Македония
228 км.
обща дължина на границите
1210 км.

Брегова линия: 13676 км.

Допълнителна информация
 
Валута
евро (EUR)
Официален език
гръцки
Религия
православие
Държавен празник
25 март
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.gr
ISO код
GRC
В състава на международни организации
ВТО , ЕИБ , ЕМС , ЕС , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , НАТО , ОБСЕ , ООН , ОИСР , СЕ