Logo

 

Хонг Конг

Хонг Конг

Други наименования - Хонконг, Сянган

Особен административен район, бивша територия на Великобритания, разположена в югоизточен Китай на Южнокитайско море. Включва о-в Хонконг (Сянган) п-в Коулун (Цзюлун) и 235 крайбрежни малки острова. Има площ 2 905 кв. км от които 1 075 кв. км са суша и 1 830 кв.км са морска акватория.

Население - 6.6 млн. жители.

Етнически състав - китайци - 98.8 %, англичани - 0.6 %, други - 0.6 %.

Официален език - английски и китайски.

Конфесионален състав - будисти, конфуционци, даоисти - 89.4 %, християни - 9.5 % (от тях католици - 58.2 %, протестанти - 41.1 %, други - 0.7 %), мюсюлмани (сунити) - 0.6 %, други - 0.5 %. Градско население - 91.6 %.

Хонг КонгАдминистративен център - Сянган (Хонконг) - 1 500 хил. ж., състои се от два района, разположени на о-в Хонконг и южните части на п-в Коулун. Други градове - формирани са 8 селища от градски тип, т. нар. "нови градове" (2300 хил. ж.).

По-важни исторически събития и дати - ХI в. - образуват се селища от китайци (около 3 500 селяни и 2 000 рибари); 1841 г. - завладян от Великобритания, след което възниква британско селище (сетлмент); 1856 - 1860 г. - след англо-китайската война (втора опиумна война) от Китай е отнет южният край на п-в Коулун и о-в Стоункатер; 1898 г. - територията е окупирана от Япония (II-та Св. Война); 1945 г. - отново заета от Великобритания; 1 юли 1997 г. - Хонконг е върнат на Китай в качеството си на свободен административен район.

Държавно устройство - особен административен район с висока степен на самоуправление, без отбраната и външната политика. До 2047 г. територията се гарантира да не се променя социално-икономическата система и статуса на свободно пристанище, отделна митница, международен финансов център със собствена валутна система и др. Висше длъжностно лице в Сянган се явява главата на изпълнителната власт, при който има съвещателен орган - Изпълнителен съвет. Действа и законодателен орган - постоянен парламент от 60 депутата. Централната китайска власт е представена от пълномощен представител.

Парична единица - хонконгски долар

Стопанство - изцяло износно ориентирано. Голям търговско-промишлен и финансов център от световно значение. Развиват се импортно-експортните, реекспортините, офшорните операции, транспортно-търговските услуги. През Сянган преминават 50% от китайския износ. Голямо развитие имат високо технологичните отрасли - научни изследвания и технологични разработки, дизайн и проектиране, сьздаване на нови модели, материали и компоненти, прецизни инструменти и детайли, електроника и ювелирни изделия. Действа валутна борса (с дневен оборот от 90 млрд. щ. д.) и фондова борса (6300 финансови компании).

Транспорт - Хонконг е едно от най-големите пристанища в света. Международното летище е на 4-то място в света по превоз на пътници (27 млн. д. год.) Чек Лап Кок (действа от 1998 г.) е с годишна пропускателна способност до 35 мл. пътници и 3 млн.т товари в началния етап.

Туризъм - годишно се посещава от 7 млн. туристи.