Брояч на посещенията


 

Хърватия

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Загреб
Територия:

Площ: 56 538 кв.км.
( 124 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
23%
Пасища
20%
Гори
37%

Площ на реките и езерата: 0,2%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 4 422 248 човека
(118 място в света - 2003)
Плътност: 78,2 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
64%
Селско население
36%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
4 193 хил.чов.
2050 г.
3 673 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
12,76
Количество умрели
11,25
Миграция
1,61
Годишен прираст
0,31%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
416
394
18,3%
от 15 до 64 г.
1 465
1 455
66,1%
над 64 г.
259
433
15,6%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
37,1
40,7
38,9
средна продължителност на живота
70,8
78,2
74,4
ниво на грамотността
(1991 год)
99%
95%
97%


 
количество на мъжете на 1000 жени
938
среден брой деца на една жена
1,9
място по стандарт на живот на населението
48

Големи градове
град
население
координати
Загреб
765 700
 
Сплит
172 700
 
Риека
152 100
 
Осиек
90 500
 
Граници

 

Територията граничи с:
Босна и Херцвговина
932 км.
Унгария
329 км.
Сърбия и Черна гора
266 км.
Словения
670 км.
обща дължина на границите
2197 км.

Брегова линия: 5790 км.

Допълнителна информация
 
Валута
куна (HRK)
Официален език
хърватски
Религия
католицизъм, православие
Държавен празник
30 май
(Ден на Революцията

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.hr
ISO код
HRV
В състава на международни организации
ВТО , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , ОБСЕ , ООН , СЕ