Унгария

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Будапеща
Територия:

Площ: 93 030 кв.км.
( 109 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
55%
Пасища
12%
Гори
19%

Площ на реките и езерата: 0,7%
Администр.територ. единици: 20

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 10 045 407 човека
( 80 място в света-2003)
Плътност: 108,0 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
55%
Селско население
35%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
8 900 хил.чов.
2050 г.
7 488 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
9,32
Количество умрели
13,00
Миграция
0,78
Годишен прираст
-0,29%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
832
787
16,1%
от 15 до 64 г.
3 406
3 523
69,0%
над 64 г.
544
953
14,9%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
35,7
41,1
38,4
средна продължителност на живота
67,8
76,8
72,2
ниво на грамотността
( год)
99%
98%
99%


 
количество на мъжете на 1000 жени
909
среден брой деца на една жена
1,2
място по стандарт на живот на населението
35

Големи градове
град
население
координати
Будапеща
1 858 100
 
Дебрецен
208 900
 
Мишколц
181 200
 
Сегед
171 600
 
Печ
163 100
 
Дьор
133 100
 
Ниредхаза
119 800
 
Секешфехервар
111 100
 
Кечкемет
108 400
 
Сомбатхей
86 900
 
Граници

 

Територията граничи с:
Австрия
366 км.
Хърватия
329 км.
Румъния
443 км.
Сърбия и Черна гора
151 км.
Словакия
515 км.
Словения
102 км.
Украина
103 км.
обща дължина на границите
2009 км

Брегова линия: 0 км.

Допълнителна информация
 
Валута
форинт (HUF)
Официален език
унгарски
Религия
католицизъм
Държавен празник
20 август
(Ден на Свети Стефан)

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.hu
ISO код
HUN
В състава на международни организации
ВТО , ЕС , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , НАТО , ОБСЕ , ООН , ОИСР , СЕ