Logo

 

Индонезия

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
Джакарта
Територия:

Площ: 1 919 440 кв.км.
( 15 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
17%
Пасища
7%
Гори
61%

Площ на реките и езерата: 4,9%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 234 893 453 човека
( 4 място в света - 2003)
Плътност: 122,4 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
35%
Селско население
65%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
273 442 хил.чов.
2050 г.
311 857 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
21,49
Количество умрели
6,26
Количество емигрирали
0,00
Годишен прираст
1,52%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
35 437
34 233
29,7%
от 15 до 64 г.
76 744
76 845
65,4%
над 64 г.
5 086
6 548
4,9%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
25,4
26,2
25,8
средна продължителност на живота
66,5
71,5
68,9
ниво на грамотността
( 1999 год)
90%
78%
84%


 
количество на мъжете на 1000 жени
997
среден брой деца на една жена
2,5
място по стандарт на живот на населението
110

Големи градове
град
население
координати
Джакарта
10 810 400
 
Банданг
2 884 300
 
Сурабая
2 729 300
 
Медан
2 059 300
 
Поленбанг
1 462 300
 
Танджунгкаранг
1 393 900
 
Уджунгпанданг
1 170 200
 
Семаранг
1 134 700
 
Граници

 

Територията граничи с:
Източен Тимор
228 км.
Малайзия
1782 км.
Папуа-Нова Гвинея
820 км.
обща дължина на границите
2830 км.

Брегова линия: 54 716 км.

Допълнителна информация
 
Валута
индонезийска рупия (IDR)
Официален език
индонезийски
Религия
ислям
Държавен празник
17 август
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.id
ISO код
IDN
В състава на международни организации
АСЕАН , АТИС , ВТО , МБРР , МВФ , МОК , МФКК , ООН , ОПЕК