Ирландия

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
Дъблин
Територия:

Площ: 70 280 кв.км.
( 118 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
13%
Пасища
68%
Гори
5%

Площ на реките и езерата: 2,0%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 3 924 140 човека
( 122 място в света - 2003)
Плътност: 55,8 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
58%
Селско население
42%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
4 404 хил.чов.
2050 г.
4,710 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
14,63
Количество умрели
7,94
Количество емигрирали
3,57
Годишен прираст
1,03%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
427
404
21,2%
от 15 до 64 г.
1 323
1 322
67,4%
над 64 г.
195
253
67,4%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
32,2
34,0
33,1
средна продължителност на живота
74,6
80,3
77,3


 
количество на мъжете на 1000 жени
982
среден брой деца на една жена
1,9
място по стандарт на живот на населението
18

Големи градове
град
население
координати
Дъблин
993 300
 
Корк
187 600
 
Лимерик
82 500
 
Холуей
59 800
 
Граници

 

Територията граничи с:
Великобритания
360 км.
обща дължина на границите
360км.

Брегова линия: 1 448 км.

Допълнителна информация
 
Валута
евро (EUR)
Официален език
ирландски, келтски, английски
Религия
католицизъм
Държавен празник
17 март
(Ден на Свети Патрик)

Административно-
териториално устройство

Унитарна република
Национален интернет-домен
.ie
ISO код
IRL
В състава на международни организации
ВТО , ЕИБ , ЕКА , ЕМС , ЕС , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , ОБСЕ , ООН , ОИСР , СЕ