ИСЛАНДИЯ

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Рейкявик
Територия:

Площ: 103 000 кв.км.
( 106 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
0%
Пасища
23%
Гори
1%

Площ на реките и езерата: 2,7%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 280 798 човека
( 127 място в света - 2003)
Плътност: 2,7 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
92%
Селско население
8%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
328 хил.чов.
2050 г.
341 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
14,13
Количество умрели
6,95
Количество емигрирали
-2,26
Годишен прираст
0,49%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
33
31
22,7%
от 15 до 64 г.
93
91
65,4%
над 64 г.
15
18
11,9%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.) 33,2 34,7 34,0
средна продължителност на живота 77,5 82,2 79,8


 
количество на мъжете на 1000 жени
1000
среден брой деца на една жена
2,0
място по стандарт на живот на населението
7

Големи градове
град
население
координати
Рейкявик
114 200
 
Граници

 

Територията граничи с:
обща дължина на границите
0 км.

Брегова линия: 4988 км.

Допълнителна информация
 
Валута

исландска крона
(ISK)

Официален език
исландски
Религия
лютеранство
Държавен празник
17 юни (Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

Унитарна република
Национален интернет-домен
.is
ISO код
ISL
В състава на международни организации
ВТО , МБРР , МВФ , МОК , МФКК , НАТО , ОБСЕ , ООН , ОEСР , СЕ