Logo

 

Израел

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Йерусалим
Територия:

Площ: 20 770 кв.км.
( 150 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
21%
Пасища
7%
Гори
6%

Площ на реките и езерата: 2,1%

 


 
Време в столицата:

Население

Численост: 6 116 533 човека
( 99 място в света-2003)
Плътност: 294,5 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
91%
Селско население
9%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
8 277 хил.чов.
2050 г.
9 440 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
18,67
Количество умрели
6,20
Миграция
1,39
Годишен прираст
1,39%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
843
804
26,9%
от 15 до 64 г.
1 941
1 923
63,2%
над 64 г.
260
346
9,9%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
28,1
29,8
28,9
средна продължителност на живота
77,0
81,2
79,0
ниво на грамотността
(1992 год)
97%
93%
95%


 
количество на мъжете на 1000 жени
991
среден брой деца на една жена
2,5
място по стандарт на живот на населението
22

Големи градове
град
население
координати
Иерусалим
684 700
 
Тел-Авив
347 800
 
Хайфа
276 100
 
Граници

 

Територията граничи с:
Египет
255 км.
Йордания
238 км.
Ливан
79 км.
Сирия
76 км.
обща дължина на границите
1006 км.

Брегова линия: 273 км.

Допълнителна информация
 
Валута
шекел (ILS)
Официален език
иврит, арабски
Религия
юдаизъм
Държавен празник
14 май
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.il
ISO код
ISR
В състава на международни организации
ВТО , МБРР , МВФ , МОК , ООН