Logo

 

Брояч на посещенията


Йордания
Йордания флаг Йордания герб

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Аман
Територия:

Площ: 89 213 кв.км.
( 111 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
5%
Пасища
9%
Гори
1%

Площ на реките и езерата: 0,4%

 

Време в столицата:

Население

Численост:5 460 265 човека
( 105 място в света - 2003)
Плътност: 61,2 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
71%
Селско население
29%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
12 063 хил.чов.
2050 г.
16 547хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
23,68
Количество умрели
2,62
Количество емигрирали
6,78
Годишен прираст
2,78%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
1 001
959
35,9%
от 15 до 64 г.
1 764
1 541
60,5%
над 64 г.
96
99
3.6%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
22,4
21,1
21,8
средна продължителност на живота
75,4
80,5
77,9
ниво на грамотността
( 1999 год)
93%
79%
87%


 
количество на мъжете на 1000 жени
1101
среден брой деца на една жена
3,0
място по стандарт на живот на населението
99

Големи градове
град
население
координати
Аман
1 252 900
 
Ез-Зарка
491 300
 
Ирбид
260 000
 
Граници

 

Територията граничи с:
Ирак
181км.
Израел
335 км.
Саудитска Арабия
728 км.
Сирия
375 км.
обща дължина на границите
1619км.

Брегова линия: 354 км.

Допълнителна информация
 
Валута
иордански динар (JOD)
Официален език
арабски
Религия
ислям
Държавен празник
25 май
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

конституционна монархия
Национален интернет-домен
.jo
ISO код
JOR
В състава на международни организации
ВТО, ЛАГ, МБРР, МВФ, МФКК, ООН