Logo

 

Казахстан

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Астана
Територия:

Площ: 2 717 300 кв.км.
(9 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
13%
Пасища
57%
Гори
4%

Площ на реките и езерата: 1,8%
Администр. територ. единици: 14

 


 
Време в столицата:

Население

Численост: 16 763 795 човека
( 58 място в света - 2003)
Плътност: 6,2 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
60%
Селско население
40%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
17 698 хил.чов.
2050 г.
18 665 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
18,36
Количество умрели
10,78
Количество мигрирали
-5,89
Годишен прираст
0,17%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
2 162
2 090
25,4%
от 15 до 64 г.
5 426
5 769
66,8%
над 64 г.
458
859
7,9%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
26,6
29,7
28,2
средна продължителност на живота
58,2
69,1
63,5
ниво на грамотността
(1989 год)
99%
96%
98%


 
количество на мъжете на 1000 жени
923
среден брой деца на една жена
2,2
място по стандарт на живот на населението
79

Големи градове
град
население
координати
Алма-Ата
1 066 300
 
Караганда
412 500
 
Шымкент
340 000
 
Тараз
311 700
 
Павлодар
299 800
 
Астана
293 800
 

Граници

 

Територията граничи с:
Китай
1533 км.
Киргизия
1051 км.
Русия
6846 км.
Туркменистан
379 км.
Узбекистан
2203 км.
обща дължина на границите
12012 км.

Брегова линия: км.

Допълнителна информация
 
Валута
тенге (KZT)
Официален език
казахски
Религия
ислям, православие
Държавен празник
25 октомври

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.kz
ISO код
KAZ
В състава на международни организации
МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , ОБСЕ , ООН , СНГ