Logo

 

Китай

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Пекин
Територия:

Площ: 9 596 960 кв.км.
( 3 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
10%
Пасища
43%
Гори
14%


Площ на реките и езерата:2, 8%

Администр. територ. единици: 33

 


 
Време в столицата:

Население

Численост: 1 286 975 468 човека
( 1 място в света - 2003)
Плътност: 134,1 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
30%
Селско население
70%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
1 480 412 хил.чов.
2050 г.
1 477 730 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
12,96
Количество умрели
6,74
Количество емигрирали
-0,23
Годишен прираст
0,60%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
155 474
141 737
23,1%
от 15 до 64 г.
461 223
433 155
69,5%
над 64 г.
44 955
50 432
7,4%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
31,2
31,7
31,5
средна продължителност на живота
70,3
74,3
72,2
ниво на грамотността
(1995 год)
90%
73%
81%


 
количество на мъжете на 1000 жени
1058
среден брой деца на една жена
1,7
място по стандарт на живот на населението
96

Големи градове
град
население
координати
Шанхай 9 031 200  
Пекин 7 127 500  
Тянцзин 4 344 400  
Ухан 3 957 500  
Граници

 

Територията граничи с:
Афганистан
76 км.
Бутан
470 км.
Бирма
2185 км.
Индия
3380 км.
Казахстан
1533 км.
Северна Корея
1416 км.
Киргизия
858 км
Лаос
423 км
Монголия
4673 км
Непал
1236 км
Пакистан
523 км
Русия
3605 км на североизток и 40 км на северозапад
Таджикистан
414 км
Виетнам
1281 км
Обща дължина на границите
22113 км

Брегова линия: 14500 км.

Допълнителна информация
 
Валута
юан (CNY)
Официален език
китайски
Религия
будизъм
Държавен празник
1 октомври
(Ден на Основаването)

Административно-
териториално устройство

унитарная република
Национален интернет-домен
.cn
ISO код
CHN
В състава на международни организации
АТИС , ВТО , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , ООН