Logo

 

Брояч на посещенията


Tyxo.bg counter

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ
(Republic of Korea)


Страната има площ 99.2 хил. кв.км и заема южната част на Корейския полуостров, включително и о-в Чеджудо и множество по-малки крайбрежни острови. На север граничи със Северна Корея - 248 км и има брегова линия с Жълто море - 1 620 км и Японско море - 490 км. Значителна част от страната е заета от планината Кимгансан и Южнокорейски планини, където е и най-високата точка, връх Чирасан - 1 915 м и хълмисти плата. Източните и южните части са равнинни.

Климат - субтропичен, със средна януарска температура 5 градуса С?, юлска 26 градуса С?. Валежи - 1000 - 1500 мм. Главни реки - Нактонган, Ханган. Горите заемат около 60% от територията - субтропични вечнозелени и листопадни.

Население - 41 150 хил. жит. Гъстота - 476.2 жит. на кв.км. Естествен прираст 15. Средна продължителност на живота - мъже - 69 г., жени - 76  г.

Етнически състав - корейци - 99.8 %, китайци - 0.1 %, други - 0.1 %.

Официален език - корейски.

Конфесионален състав - будисти - 47.2 %, християни - 44.9 % (от тях протестанти - 77.2 %, католици - 22.8 %), корейски будистко-християнски секти - 3.6 %, даоисти, шаманисти и други - 4.3 %. Градско население - 86 %.

Столица - Сеул (11 300 хил. ж.). Други градове - Пусен (4 000 хил. ж.), Тегу (2 400 хил. ж.), Инчхон (2 000 хил. ж.), Кванджу (1 200 хил. ж.), Теджон (1 100 хил. ж.).

Административно деление - 9 провинции и 6 града на централно подчинение (приравнени към провинции).

По-важни исторически събития и дати - V в. пр. Хр. - образувана първата корейска държава - Чосон; 109 г. пр. Хр. - Чосон е завзет от Китай; I в. - изгонване на китайците и образуване на две корейски държави - Когуре на север и Сикла - на юг; 935 г. - обединение на страната под името Коре; 1231 - 1259 г. - завладяна от монголите; 1392 г. - изгонване на монголите - начало на управление на династията Ли (до 1910 г.); 1904 - 1905 г. - окупация на Япония; 1910 - 1945 г. - в състава на Японската империя; 1945 г. - в Северна Корея влизат войски на  СССР, в Южна - на САЩ; 15 август 1948 г. - в Сеул официално е провъзгласена Република Корея; 1950 - 1953 г. - Корейска война, завършила безрезултатно - образуване на демилитаризирана 4 км зона между двете Кореи по 38-я паралел.

Държавно устройство - парламентарна република, начело с президент, избиран за 5 години. Законодателна власт - Национално събрание от 200 члена, избирани за 4 години. Висш орган на изпълнителната власт - Държавен съвет, възглавяван от президента, а изпълнителен орган - Кабинен на министрите и премиер-министър.

Парична единица - вон на Република Корея (W) = 100 чона

Стопанство - развита индустриално-аграрна страна. Водеща роля в икономиката има обработващата промишленост. Корея е на едно от първите места в света по производство на кораби, стомана, леки автомобили, електроника и електротехника. Развива се аерокосмическа промишленост, научно-технически разработки в областта на биотехнологиите, генното инженерство, лазери и др. Добиват се въглища, волфрам (2-ро место в света), злато, олово, цинк, молибден, желязна руда. Развита е и текстилна, шивашка, обувна и хранително-вкусова промишленост. Селско стопанство - обработват се да 25 % от територията на страната. Основни култури - ориз, ечемик, пшеница, бобови, соя, памук, коноп, тютюн. Животновъдство - свине, едър рогат добитък, птицевъдство. Силно развит риболов.

Транспорт - шосета - 87 хил. км, от тях 65 хил. км асфалтирани, ж.п. линии - 6.5 хил. км. Главни пристанища - Пусан, Улсан, Инчхон. Силно развит въздушен транспорт - междунарродни летища - Сеул и Пусан.

Туризъм - добре развита инфраструктура. Годишно страната се посещава от 4.6 млн. туристи.