Logo

 

Lebanon

Ливан
Ливан LebanonLebanon Ливан

 
ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Бейрут
Територия:

Площ: 10 400 кв.км.
( 161 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
30%
Пасища
1%
Гори
8%

Площ на реките и езерата: 1,6%

 

Време в столицата:

Население

Численост:3 727 703 човека
( 125 място в света - 2003)
Плътност: 358,4чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
87%
Селско население
13%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
4 400 хил.чов.
2050 г.
5 169 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
19,68
Количество умрели
6,32
Количество емигрирали
0,00
Годишен прираст
1,34%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
514
494
27,1%
от 15 до 64 г.
1 178
1 286
66,1%%
над 64 г.
116
139
6,8%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
25,4
27,5
26,4
средна продължителност на живота
69,6
74,6
72,1
ниво на грамотността
( 1997 год)
91%
82%
86%


 
количество на мъжете на 1000 жени
942
среден брой деца на една жена
2,0
място по стандарт на живот на населението
78

Големи градове
град
население
координати
Бейрут
1 147 800
 
Граници

 

Територията граничи с:
Израел
79 км.
Сирия
375 км.
обща дължина на границите
454 км.

Брегова линия: 225 км.

Допълнителна информация
 
Валута
ливански фунт (LBP)
Официален език
арабски
Религия
ислям, християнство
Държавен празник
22 ноември
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.lb
ISO код
LBN
В състава на международни организации
ЛАГ, МБРР, МВФ, МФКК, ООН


22.02.2007