Лихтенщайн

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Вадуц
Територия:

Площ: 160 кв.км.
( 189 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
24%
Пасища
16%
Гори
35%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 33 145 човека
( 127 място в света - 2003)
Плътност: 207,2 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
21%
Селско население
79%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
41 хил.чов.
2050 г.
42 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
10,92
Количество умрели
6,85
Количество емигрирали
4,89
Годишен прираст
0,90%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
3
3
18,1%
от 15 до 64 г.
12
12
70,6%
над 64 г.
2
2
11,3%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
37,9
38,8
38,3
средна продължителност на живота
75,6
82,9
79,2
ниво на грамотността
( 1999 год)
100%
100%
100%


 
количество на мъжете на 1000 жени
952
среден брой деца на една жена
1,5

Големи градове
град
население
координати
Шан
5 700
 
Вадуц
5 300
 
Тризен
4 600
 
Балцерс
4 300
 
Ешен
3 900
 
Граници

 

Територията граничи с:
Австрия
35 км.
Швейцария
41 км.
обща дължина на границите
76 км.

Брегова линия: 0 км.

Допълнителна информация
 
Валута
швейцарски франк(CHF)
Официален език
немски
Религия
католицизъм
Държавен празник
15 август

Административно-
териториално устройство

Конституционна монархия
Национален интернет-домен
.li
ISO код
LIE
В състава на международни организации
ВТО , МОК , МФЧК , ОБСЕ , ООН , СЕ