Литва

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Вилнюс
Територия:

Площ: 65 200 кв.км.
( 121 място в света)

Използвани земи
Обработваеми 47%
Пасища 7%
Гори 31%

Време в столицата:


 
Население

Численост: 3 592 561 човека
( 127 място в света-2003)
Плътност: 55,1 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
72%
Селско население
28%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
3 399 хил.чов.
2050 г.
2 967 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
10,48
Количество умрели
12,89
Миграция
0,14
Годишен прираст
-0,23%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
324
310
17,6%
от 15 до 64 г.
1 188
1 268
68,4%
над 64 г.
170
333
14,0%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
33,9
39,2
36,6
средна продължителност на живота
63,8
75,7
69,6
ниво на грамотността
( год)
99%
98%
98%


 
количество на мъжете на 1000 жени
880
среден брой деца на една жена
1,4
място по стандарт на живот на населението
49

Големи градове
град
население
координати
Вилнюс
555 500
 
Каунас
381 800
 
Клайпеда
194 600
 
Шяуляй
135 900
 
Граници

 

Територията граничи с:
Белорусия
502 км.
Латвия
453 км.
Полшa
91 км.
Русия
Калининградскa област 227 км
обща дължина на границите
1273 км.

Брегова линия: 99 км.

Допълнителна информация
 
Валута
лит (LTL)
Официален език
литовски
Религия
католицизъм
Държавен празник
16 февруари
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.lt
ISO код
LTU
В състава на международни организации
ВТО , ЕС , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , НАТО , ОБСЕ , ООН , СЕ