Люксембург

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Люксембург
Територия:

Площ: 2 586 кв.км.
( 167място в света)

Използвани земи
Обработваеми
25%
Пасища
20%
Гори
21%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 454 157 човека
( 127 място в света-2003)
Плътност: 175,6 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
89%
Селско население
11%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
463 хил.чов.
2050 г.
430 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
11,92
Количество умрели
8,78
Количество емигрирали
9,14
Годишен прираст
1,23%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
44
42
18,9%
от 15 до 64 г.
153
151
66,9%
над 64 г.
26
38
14,2%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
37,2
38,9
38,1
средна продължителност на живота
74,4
81,2
77,7
ниво на грамотността
( год)
100%
100%
100%


 
количество на мъжете на 1000 жени
966
среден брой деца на една жена
1,7
място по стандарт на живот на населението
16

Големи градове
град
население
координати
Люксембург
81 800
 
Еш
25 900
 
Граници

 

Територията граничи с:
Белгия
148 км.
Франция
73 км.
Германия
138 км.
обща дължина на границите
359 км.

Брегова линия: 0 км.

Допълнителна информация
 
Валута
евро (EUR)
Официален език
немски, френски, люксембургски
Религия
католицизъм
Държавен празник
23 юни

Административно-
териториално устройство

конституционна монархия
Национален интернет-домен
.lu
ISO код
LUX
В състава на международни организации
ВТО , ЕИБ , ЕМС , ЕС , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , НАТО , ОБСЕ , ООН , ОИСР , СЕ