Латвия

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Рига
Територия:

Площ: 64 589 кв.км.
( 122 място в света)

Използвани земи
Обработваеми 28%
Пасища 13%
Гори 46%

Време в столицата:


 
Население

Численост: 2 348 784 човека
( 127 място в света-2003)
Плътност: 36,4 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
73%
Селско население
27%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
1 936 хил.чов.
2050 г.
1 628 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
8,55
Количество умрели
14,70
Миграция
-1,19
Годишен прираст
-0,73%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г. 181 173 15,1%
от 15 до 64 г. 774 845 68,9%
над 64 г. 123 253 16,0%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
35,5
42,1
39,0
средна продължителност на живота
63,5
75,5
69,3
ниво на грамотността
(1989 год)
100%
99%
100%


 
количество на мъжете на 1000 жени
848
среден брой деца на една жена
1,2
място по стандарт на живот на населението
53

Големи градове
град
население
координати
Рига
725 200
 
Даугавпилс
112 600
 
Лиепая
84 600
 
Елгава
58 700
 
Граници

 

Територията граничи с:
Белорусия
141 км.
Естония
339 км.
Литва
453 км.
Русия
217 км.
обща дължина на границите
1150 км.

Брегова линия: 531 км.

Допълнителна информация
 
Валута
лат (LVL)
Официален език
латишски
Религия
протестантство, православие, католицизъм
Държавен празник
18 ноември
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.lv
ISO код
LVA
В състава на международни организации
ВТО , ЕС , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , НАТО , ОБСЕ , ООН , СЕ