Logo

 

 

Мавриций

Мавриций

Мавриций

Островна държава с площ
2 045 кв. км в югозападната част на Индийския океан, източно от о-в Мадагаскар. Включва остров Мавриций и по-малките Родригес (104 кв. км.), Агалега (71 кв. км), Каргадос - Карахос и др., с обща брегова линия 280 км. Островите са с вулканичен произход, с хълмисти възвишения в югозападните части на о-в Мавриций (връх Питон - 828 м).

Климат - тропичен, морски, със средна температура - февруари 26 градуса С?, август - от 14 до 18.5 градуса С?. Валежи - по крайбрежните райони - от 1500 до 2500 мм, в планините до 3000-5000 мм. От януари до март са чести ураганните ветрове (тайфуни). Реките са маловодни и в сухия сезон пресъхват. Тропични гори с ценни видове дървета заемат около 1/3 от територията на о-в Мавриций.

Население – 1 220 481 (юли 2004жит. Гъстота - 578.4 жит. на кв. км. Естествен прираст 16. Средна продължителност на живота - мъже - 68 г, жени - 75 г.

Етнически състав - индомаврицийци - 67.5 %, маврицийци (креоли) - 27.2 %, китайци - 2.5 %, франкомаврицийци - 1.3 %, други - 1.5 %.

Официален език - английски. Други езици - френски, патуа (френски диалект) , бихари, хинди, урду.

Конфесионален състав - християни - 31.7 % (от тях католици - 93.9 %, протестанти - 6.1 %), мюсюлмани - 16,2 % (от тях сунити - 94.0 %, шиити - 6.0 %), индуисти - 49.1 %, будисти - 2.0 %, други - 1.0 %. От 1838 до 1925 г. са заселени над 300 хил. индийци. Градско население - 42 %.

Столица - Порт Луи -Port Louis (180 хил. ж.). Други градове - Кюрпайн, Маебур, Порт Матюрен.

Административно деление - 9 окръга, 5 града и 3 територии.

По-важни исторически събития и дати - 1511 г. - на острова проникват португалци; 1598 г. - завзет от холандци; от 1598 г. - окупиран от Франция; 1810 г. - Мавриций става владение на Великобритания, 1835 г. - отмяна на робството; 12 март 1968 г. - провъзгласена независимостта на държавата в състава на Британската общност; 1992 г. - страната става република.

Държавно устройство - република. Глава на държавата - президент, избиран от парламента за 5-годишен срок. Законодателната власт - Национално събрание (70 депутати)и избирано за 5 години. Изпълнителна власт - Съвет на министрите.

Парична единица - маврицианска рупия (MauR) = 100 цента

Стопанство - една от най-динамично развиващите се страни в Африка. Създадена е "свободна експортна зона", където работят 495 предприятия, в които са заети 82 хил. души. Там се произвеждат текстилни, шивашки и трикотажни изделия, парфюмерия, обувки. Регистрирани са над 1 600 офшорни компании. В страната има 17 захарни завода и 8 чаени фабрики. Извършва се и обработка на изкуствени рубини за часовници. Селскостопанските земи заемат 56 % от площта. Отглежда се захарна тръстика (600 хил. т захар), чай (6 хил. т), тютюн, алое, банани и др. Развъжда се главно едър рогат добитък и кози.

Транспорт - асфалтирани шосета - 1 910 км. Няма ж.п. линии. Главно морско пристанище и летище Порт Луи.

Туризъм - важно място в икономиката. Годишно страната се посещава от 550 хил. туристи.