Logo

 

Monaco

 

Монако
Монако флаг Монако герб

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Монако
Територия:

Площ: 1,95 кв.км.
( 193 място в света)


Време в столицата:

Население

Численост:32 130 човека
( 127 място в света - 2003)
Плътност: 16 476, 9 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
100%
Селско население
0%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
41 хил.чов.
2050 г.
41 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
9,46
Количество умрели
12,82
Количество емигрирали
7,78
Годишен прираст
0,44%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
3
2
15,5%
от 15 до 64 г.
10
10
62,1%
над 64 г.
3
4
22,4%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
43,0
47,,0
45,0
средна продължителност на живота
75,4
83,4
79,3


 
количество на мъжете на 1000 жени
909
среден брой деца на една жена
1,8

Големи градове
град
население
координати
Монте-Карло
15 300
 
Кондамин
14 500
 
Монако
1 400
 
Граници

 

Територията граничи с:
Франция
4,4 км.
обща дължина на границите
4 км.

Брегова линия: 4 км.

Допълнителна информация
 
Валута
евро (EUR)
Официален език
френски
Религия
католицизъм
Държавен празник
19 ноември

Административно-
териториално устройство

Конституционна монархия
Национален интернет-домен
.mc
ISO код
MCO
В състава на международни организации
МФКК, ОБСЕ, ООН