Македония

FlagGerb

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Скопие
Територия:

Площ: 25 333 кв.км.
( 146 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
26%
Пасища
25%
Гори
39%

Площ на реките и езерата: 1,9%

 

Време в столицата:

 
Население

Численост: 2 063 122 човека
( 127 място в света-2003)
Плътност: 81,4 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
60%
Селско население
40%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
2 258 хил.чов.
2050 г.
2 302 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
13,20
Количество умрели
7,78
Миграция
-1,46
Годишен прираст
0,40%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
235
218
21,9%
от 15 до 64 г.
701
692
67,5%
над 64 г.
96
122
10,6%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
31,4
33,6
32,5
средна продължителност на живота
72,2
76,9
74,5


 
количество на мъжете на 1000 жени
1001
среден брой деца на една жена
1,8
място по стандарт на живот на населението
65

Големи градове
град
население
Скопие
448 600
Битоля
83 600
Куманово
78 300
Тетово
60 300
Прилеп
56 400
Охрид
47 300
Велес
44 800
Граници

 

Територията граничи с:
Албания
151 км.
България
148 км.
Гърция
228 км.
Сърбия и Черна гора
221 км.
обща дължина на границите
748 км.

Брегова линия: 0 км.

Допълнителна информация
 
Валута
македонскидинар (MKD)
Официален език
македонски
Религия
православие, ислям
Държавен празник
2 август

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.mk
ISO код
MKD
В състава на международни организации
ВТО , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , ОБСЕ , ООН , СЕ