Малта

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
Ла Валета
Територия:

Площ: 316 кв.км.
( 185 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
41%
Пасища
0%
Гори
0%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 400 420 човека
(127 място в света - 2003)
Плътност: 1 267,2 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
89%
Селско население
11%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
430 хил.чов.
2050 г.
421 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
12,75
Количество умрели
7,80
Количество емигрирали
2,34
Годишен прираст
0,73 %

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
40
38
19,5%
от 15 до 64 г.
136
134
67,5%
над 64 г.
22
30
13,0%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
35,6
38,8
37,2
средна продължителност на живота
75,9
81,1
78,4
ниво на грамотността
( 1999 год)
88%
88%
88%


 
количество на мъжете на 1000 жени
982
среден брой деца на една жена
1,9
място по стандарт на живот на населението
30

Големи градове
град
население
координати
Биркиркара
21 600
 
Корми
18 000
 
Моста
17 400
 
Забар
14 700
 
Граници

 

Територията граничи с:
обща дължина на границите
0 км.

Брегова линия: 140 км.

Допълнителна информация
 
Валута
малтийска лира (MLT)
Официален език
английски , мальтийски
Религия
католицизyм
Държавен празник
21 септември
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

Парламентарна репиблика
Национален интернет-домен
.mt
ISO код
MLT
В състава на международни организации
ВТО , ЕС , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , ОБСЕ , ООН , СЕ