МОЛДОВА

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Кишинев
Територия:

Площ: 33 843 кв.км.
( 136 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
67%
Пасища
13%
Гори
13%

Площ на реките и езерата: 1,4%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 4 439 502 човека
( 117 място в света 2003)
Плътност: 131,2 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
52%
Селско население
48%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
4 547 хил.чов.
2050 г.
4 506 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
14,31
Количество умрели
12,70
Количество емигрирали
-0,27
Годишен прираст
0,13%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
477
460
21,1%
от 15 до 64 г.
1 465
1 584
68,7%
над 64 г.
168
285
10,2%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
29,8
34,2
32,0
средна продължителност на живота
60,6
69,3
64,9
ниво на грамотността
(1989 год)
99%
94%
96%


 
количество на мъжете на 1000 жени
906
среден брой деца на една жена
1,7
място по стандарт на живот на населението
114

Големи градове
град
население
координати
Кишинев
711 700
 
Тираспол
207 900
 
Белци
174 300
 
Бендери
143 800
 
Граници

 

Територията граничи с:
Румъния
450 км.
Украина
939 км.
обща дължина на границите
1389 км.

Брегова линия: 0 км.

Допълнителна информация
 
Валута
молдовски леи (MDL)
Официален език
молдовски
Религия
православие
Държавен празник
27 август (Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.md
ISO код
MDA
В състава на международни организации
ВТО , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , ОБСЕ , ООН , СЕ , СНГ