Logo

 

Малайзия

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Куала-Лумпур
Територия:

Площ: 329 750 кв.км.
( 64 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
15%
Пасища
0%
Гори
64%

Площ на реките и езерата - 0,4%

Време в столицата:


 
Население

Численост: 23 092 940
( 46 място в света - 2003)
Плътност: 70,0 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
54%
Селско население
46%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
30 968 хил.чов.
2050 г.
36 989 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
23,70
Количество умрели
5,12
Количество емигрирали
0,00
Годишен прираст
1,86%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
4 002
3 778
33,7%
от 15 до 64 г.
7 163
7 132
61,9%
над 64 г.
447
571
4,4%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
23,0
24,3
23,6
средна продължителност на живота
69,0
74,5
71,7
ниво на грамотността
( 1999 год)
89%
78%
83%


 
количество на мъжете на 1000 жени
1011
среден брой деца на една жена
3,1
място по стандарт на живот на населението
59

Големи градове
град
население
координати
Куала-Лумпур
1 367 300
 
Кота-Бару
723 900
 
Ипох
600 900
 
Граници

 

Територията граничи с:
Бруней
381 км.
Индонезия
1782 км.
Тайланд
506 км
обща дължина на границите
2669 км

Брегова линия: 4675 км.

Допълнителна информация
 
Валута
рингит (MYR)
Официален език
малайзийски
Религия
ислям
Държавен празник
31 август
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

конституционна монархия
Национален интернет-домен
.my
ISO код
MYS
В състава на международни организации
АСИАН,АТИС,ВТО МБРР , МВФ , МОК , МФКК , ООН