Никарагуа
Никарагуа флаг Никарагуа герб

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Манагуа
Територия:

Площ: 129 494 кв.км.
( 96 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
11%
Пасища
46%
Гори
27%

Площ на реките и езерата: 7,1%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост:5 128 517 човека
(111 място в света - 2003)
Плътност: 39,6чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
63%
Селско население
37%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
8 696 хил.чов.
2050 г.
11 600 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
26,29
Количество умрели
4,69
Количество емигрирали
-1,27
Годишен прираст
2,03%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
985
949
37,7%
от 15 до 64 г.
1 510
1 528
59,2%
над 64 г.
68
88
3,0%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
20,0
20,8
20,4
средна продължителност на живота
67,7
71,8
69,7
ниво на грамотността
( 1999 год)
65%
67%
66%


 
количество на мъжете на 1000 жени
999
среден брой деца на една жена
3,0
място по стандарт на живот на населението
118

Големи градове
град
население
координати
Манагуа
1 106 600
 
Граници

 

Територията граничи с:
Коста-Рика
309 км.
Хондурас
922 км.
обща дължина на границите
1231км.

Брегова линия: 910 км.

Допълнителна информация
 
Валута
кордоба (NIO)
Официален език
испански
Религия
католицизъм
Държавен празник
15 септември
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.ni
ISO код
NIC
В състава на международни организации
ВТО, МБРР, МВФ, МОК, МФЧК, ОАГ, ООН


25.10.2005 9:38