Холандия

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Амстердам
Територия:

Площ: 41 532 кв.км.
( 132 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
27%
Пасища
25%
Гори
8%

Площ на реките и езерата: 18,4%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 16 150 511 човека
( 59 място в света-2003)
Плътност: 388,9 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
89%
Селско население
11%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
15 782 хил.чов.
2050 г.
14 156 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
11,31
Количество умрели
8,66
Миграция
2,35
Годишен прираст
0,50%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
1 501
1 436
18,2%
от 15 до 64 г.
5 576
5 390
67,9%
над 64 г.
929
1 318
13,9%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
37,7
39,5
38,6
средна продължителност на живота
75,8
81,8
78,7


 
количество на мъжете на 1000 жени
983
среден брой деца на една жена
1,6
място по стандарт на живот на населението
8

Големи градове
град
население
координати
Амстердам
719 500

Роттердам
589 100

Гаага
444 400

Утрехт
232 800

Граници

 

Територията граничи с:
Бельгией
450 км.
Германией
577 км.
обща дължина на границите
1027 км.

Брегова линия: 451 км.

Допълнителна информация
 
Валута
евро (EUR)
Официален език
холандски
Религия
католицизъм, протестантство
Държавен празник
30 април
(Ден на Кралицата)

Административно-
териториално устройство

конституционна монархия
Национален интернет-домен
.nl
ISO код
NLD
В състава на международни организации
ВТО , ЕИБ , ЕКА , ЕМС , ЕС , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , НАТО , ОБСЕ , ООН , ОЕСР , СЕ