Норвегия

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
град Осло
Територия:

Площ: 324 220 кв.км.
( 66 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
3%
Пасища
0%
Гори
27%

Площ на реките и езерата: 5,1%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 4 546 123 човека
( 116 място в света- 2003)
Плътност: 14,0 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
73%
Селско население
27%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
4 817 хил.чов.
2050 г.
4 758 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
12,17
Количество умрели
9,72
Миграция
2,09
Годишен прираст
0,46%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
465
439
19,9%
от 15 до 64 г.
1 502
1 463
65,2%
над 64 г.
282
396
14,9%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
36,7
38,7
37,7
средна продължителност на живота
76,2
82,2
79,1


 
количество на мъжете на 1000 жени
979
среден брой деца на една жена
1,8
място по стандарт на живот на населението
1

Големи градове
град
население
координати
Осло
787 400
 
Берген
200 600
 
Треунген
141 600
 
Ставангер
110 400
 
Граници

 

Територията граничи с:
Финляндией
729 км.
Швецией
1619 км.
Россией
167 км.
обща дължина на границите
2515 км.

Брегова линия: 21925 км.

Допълнителна информация
 
Валута
норвежска крона (NOK)
Официален език
норвежски
Религия
лютеранство
Държавен празник
17 май
(Ден на Конституцията)

Административно-
териториално устройство

конституционна монархия
Национален интернет-домен
.no
ISO код
NOR
В състава на международни организации
ВТО , ЕКА , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , НАТО , ОБСЕ , ООН , ОИСР , СЕ