Logo

 

 

НИУЕ

Ниуе

Един от най-големите в света коралови острови, който се намира в южната част на Тихия океан на 480 км. на изток от най-близкия си съсед – остров Тонга. Общата площ на острова е 262, 6 кв. км. Островът има две рязко отличаващи се един от друг нива. Горното ниво – централно плато със средна височина около 63 м. със стръмни обрасли склонове, заема по-голямата част от острова и е обрасло с тропическа растителност. Крайбрежна тераса със ширина около 500 м., която опасва острова. Брегова линия - 78 км.
Климатът е тропически ,океански, със средна годишна температура 25 градуса С? и валежи 2000 мм.

НиуениуеНиуеСтолицата Алофа (около 1000 жители) е административен и търговски център. Населението е по-малко от 2 000 човека, 90% от което е от полинезийски произход, останалите 10% са пришелци от Европа и Тонга.
Ниуе е самоуправляваща се територия в свободна асоциация с Нова Зеландия. Тя ръководи вътрешните си работи, а външните се ръководят от Нова Зеландия.. Тя е асоцииран член на Британската общност на нациите и е под защита на Британската Корона.
Асамблеята на страната се състои от 20 депутати, от които 14 се избират в местните окръзи, а 6 – с общо гласуване. Държавен глава е премиер-министърът, избиран от Асамблеята. Министерският кабинет се назначава от премиер-министъра и се състои от самия него и от трима министри.
По-важни исторически събития и дати - V-VI в. - заселен с полинезийци от Самоа и Тонга; 1774 г. - открит от Дж. Кук; 1830 г. - поява на първите мисионери; 1900 г. - протекторат на Великобритания; 1901 г. - Великобритания предава Ниуе под управление на Нова Зеландия; 1974 г
Болшинството жители на Ниуе работят в семейните плантации. Заплата получават единствено държавните служители и работещите в някои малки предприятия.
Селскостопанският сектор се състои предимно в градинарство, главно за задоволяване на собствените нужди. Промишлеността е главно за преработване на плодове. Важен източник на доходи е продажбата на пощенски марки на чуждестранни колекционери.
В последните години населението на острова намалява, поради миграцията в Нова Зеландия.
Най-разпространен е полинезийският език, но официален и търговски е английският. Парична единица е новозенландският долар.
Транспорт - до Алофа има международно летище. Шосета - 234 км. Няма ж.п. линии.

Туризъм - годишно страната се посещава от около 2 хил. туристи.