Logo

 

Перу

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
Лима
Територия:

Площ: 1 285 220 кв.км.
( 19 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
3%
Пасища
21%
Гори
66%

Площ на реките и езерата: 0,4%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 28 409 897 човека
( 39 място в света - 2003)
Плътност: 22,1 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
72%
Селско население
28%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
35 518 хил.чов.
2050 г.
42 292 хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
22,81
Количество умрели
5,69
Количество емигрирали
-1,03
Годишен прираст
1,61%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
4 829
4 678
33,5%
от 15 до 64 г.
8 795
8 689
61,5%
над 64 г.
652
767
5,0%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
23,2
23,7
23,5
средна продължителност на живота
68,5
73,4
70,9
ниво на грамотността
( 1999 год)
94%
83%
89%


 
количество на мъжете на 1000 жени
1010
среден брой деца на една жена
2,8
място по стандарт на живот на населението
82

Големи градове
град
население
координати
Лима
7 603 500
 
Арекипа
733 900
 
Граници

 

Територията граничи с:
Боливия
900 км.
Бразилия
1560 км.
Чили
160 км.
Колумбия
1496 км.
Еквадор
1420 км.
обща дължина на границите
5536 км.

Брегова линия: 2 414 км.

Допълнителна информация
 
Валута
сол (PENL)
Официален език
испански
кечуа
Религия
католицизъм
Държавен празник
28 юли (Ден на независимостта)

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
.pe
ISO код
PER
В състава на международни организации
АТИС , ВТО , МБРР , МВФ , МОК ,МФЧК , ОАГ , ООН