Logo

 

Филипини

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ
Столица
Манила
Територия:

Площ: 300 000 кв.км.
( 70 място в света)

Използвани земи
Обработваеми
31%
Пасища
4%
Гори
46%

Площ на реките и езерата: 0,6%

 

Време в столицата:


 
Население

Численост: 84 619 974 човека
( 12 място в света - 2003)
Плътност: 282,1 чов/кв.км.

Урбанизация
Градско население
54%
Селско население
46%

 

Прогнозиране числеността
(по данни на ООН)
2025 г.
108 251 хил.чов.
2050 г.
130 893хил.чов.

Изменение на числеността
(на 1000 човека в 2003 г.)
Количество новородени
26,30
Количество умрели
5,60
Количество емигрирали
-1,50
Годишен прираст
1,92%

 

Разпределение на числеността
( година, на хил. човека)
възраст
мъже
жени
всичко
от 0 до 14 г.
15 625
15 028
36,2%
от 15 до 64 г.
25 206
25 485
59,9%
над 64 г.
1 427
1 847
3,9%

 

показател
мъже
жени
всичко
средна възраст на населението (год.)
21,3
22,4
21,8
средна продължителност на живота
66,4
72,3
69,3
ниво на грамотността
( 1999 год)
95%
94%
95%


 
количество на мъжете на 1000 жени
998
среден брой деца на една жена
3,3
място по стандарт на живот на населението
77

Големи градове
град
население
координати
Манила
10 133 200
 
Граници

 

Територията граничи с:
обща дължина на границите
0 км.

Брегова линия: 36289 км.

Допълнителна информация
 
Валута
филипинско. песо (PHP)
Официален език
английски , пилипино
Религия
католицизъм
Държавен празник
12 юни
(Ден на Независимостта)

Административно-
териториално устройство

унитарна република
Национален интернет-домен
. ph
ISO код
PHP
В състава на международни организации
АСЕАН , АТИС , ВТО , МБРР , МВФ , МОК , МФЧК , ООН